Wat is er te zien
Bij de laatste restauratie is een belangrijk deel van de oorspronkelijke koegang behouden kunnen blijven. Hierop staan nu vele verschillende oude agrarische gebruiksvoorwerpen tentoongesteld. Daarnaast is er op de zolderruimte die zich boven deze koegang bevindt, een uitgebreide blikkenverzameling te zien van hoofdzakelijk Nederlandse merken. Koekblikken van Verkade, cacaoblikken van Droste en van Van Houten. Maar ook blikken van De Gruyter en andere grootgrutters. Voor velen een feest der herkenning!

Ook is er aandacht voor de oorspronkelijke West-Friese klederdracht (circa 1875 – 1914) en voor nog veel meer uit deze periode afkomstige gebruiks- en siervoorwerpen. Zo zijn er bijzondere collecties van communieplaatjes uit het Rooms Katholieke geloof tot pillendoosjes en speelgoed aan toe.

Het lijkt wel of je een stap terug hebt gedaan in de tijd.